Thứ sáu, 23/2/2024
Đại học Tài chính Marketing

Marketing

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7340115C 25.3 A00, A01, D01, D96

Mã ngành
7340115C
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D96