Chủ nhật, 19/5/2024
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 21.25 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01