Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01