Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Phụ nữ Việt Nam

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 19.5 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01