Thứ ba, 30/5/2023

Học viện Phụ nữ Việt Nam

Mã trường: HPN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.200

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Xét học bạ
  3. Dựa vào kết quả thi tốt nghiệp 2022

Điểm chuẩn