Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 21 A09, C00, C20, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A09, C00, C20, D01