Thứ ba, 21/9/2021
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 C00, D01, D15, D66

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D15, D66