Thứ sáu, 2/6/2023

Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Mã trường: HTN Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.550

  1. Xét học bạ THPT
  2. Xét tuyển thẳng
  3. Dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn