Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 25.5 B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
B00, C00, D01