Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sư Phạm TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 24.25 B00, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
B00, C00, D01