Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Sài Gòn

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 23.8 D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
23.8
Tổ hợp môn
D01