Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Sài Gòn

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 22.7 D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
22.7
Tổ hợp môn
D01