Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Sài Gòn

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 20.75 D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
D01