Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Sài Gòn

Mã trường: SGD TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 4.730

  1. Xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM
  2. Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn