Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 27 C00

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
C00