Chủ nhật, 2/4/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 25.7 D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
25.7
Tổ hợp môn
D01