Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 26.07 B00, D01, D14

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
26.07
Tổ hợp môn
B00, D01, D14