Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Công nghiệp TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 18 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01