Thứ ba, 29/11/2022

Đại học Công nghiệp TP HCM

Mã trường: HUI TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 8.000

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
  2. Xét kết quả học tập THPT lớp 12
  3. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
  4. Xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn