Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Hoa Sen

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 16 A01, D01, D08, D09

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A01, D01, D08, D09