Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Hoa Sen

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 15 A01, D01, D08, D09

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, D01, D08, D09