Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Hoa Sen

Mã trường: HSU TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 4.000

  1. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét kết quả học bạ THPT
  3. Xét các điều kiện cụ thể từng chyên ngành
  4. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM

Điểm chuẩn