Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Công Nghệ TP HCM

Tâm lý học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310401 20 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310401
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01