Thứ tư, 8/2/2023

Đại học Công nghệ TP HCM

Mã trường: DKC TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 7.600

  1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM
  3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12
  4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ

Điểm chuẩn