Thứ hai, 6/12/2021

Đại học Công Nghệ TP HCM

Mã trường: DKC TP HCM

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 6.600

  1. Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM
  3. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 môn năm lớp 12
  4. Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)

Điểm chuẩn