Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 14 A00, A16, D01, D90

Điều kiện phụ: TO >= 5.2, TTNV <= 2

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90
Ghi chú
Điều kiện phụ: TO >= 5.2, TTNV <= 2