Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 15.45 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
15.45
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01