Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07