Thứ sáu, 12/7/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ vật liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510402 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510402
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01