Thứ năm, 8/12/2022

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Mã trường: DCT TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.500

  1. Xét tuyển học bạ THPT các năm
  2. Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét tuyển thí sinh theo kết quả điểm bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM
  4. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn