Thứ bảy, 20/4/2024

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Mã trường: DCT TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 3.500

  1. Xét tuyển thẳng theo đề án riêng
  2. Căn cứ vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM
  3. Xét học bạ
  4. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023

Điểm chuẩn