Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Đảm bảo Chất lượng và ATTP

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540110 18 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540110
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07