Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Đảm bảo Chất lượng và ATTP

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540110 20.5 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540110
Điểm chuẩn
20.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07