Thứ hai, 27/6/2022
Học viện cán bộ TP HCM

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 24.8 A00, A01, C00, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
A00, A01, C00, D01