Thứ ba, 30/5/2023

Học viện Cán bộ TP HCM

Mã trường: HVC TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 600

  1. Xét học bạ THPT
  2. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn