Thứ bảy, 2/7/2022
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 14 A00, A09, C00, D01

TTNV<=3

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01
Ghi chú
TTNV<=3