Thứ ba, 25/6/2024
Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 15 A00, A09, C00, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A09, C00, D01