Thứ hai, 24/1/2022

Phân Hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

Mã trường: DDP Kon Tum

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 440

  1. Xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT 2021.
  2. Xét tuyển theo học bạ THPT.

Điểm chuẩn