Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 18 A09, C00, C20, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A09, C00, C20, D01