Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Chính sách và Phát triển

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 24 A01, C00, D01, D09

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D09