Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện Chính sách và Phát triển

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 23.5 A01, C00, D01, D09

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D09