Thứ năm, 30/3/2023
Học viện Chính sách và Phát triển

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 24.2 A00, A01, C02, D01

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
24.2
Tổ hợp môn
A00, A01, C02, D01