Thứ bảy, 25/3/2023

Học viện Chính sách và Phát triển

Mã trường: HCP Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.550

  1. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT và phương thức riêng của trường (học sinh giỏi cấp tỉnh, chứng chỉ quốc tế, học sinh trường chuyên).
  2. Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực, tư duy.
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT.
  4. Xét tuyển dựa trên kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.

Điểm chuẩn