Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Quản lý nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310205 15.5 C14, C19, D01, D66

Mã ngành
7310205
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
C14, C19, D01, D66