Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 17.85 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
17.85
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90