Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 18.4 A00, A01, C01, D01

TO >=5.4; TTNV <=4

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
18.4
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=5.4; TTNV <=4