Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 17 A00, A01, D07

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D07