Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510206 18.5 A00, A01, D07

Mã ngành
7510206
Điểm chuẩn
18.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07