Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 18 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08