Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 21.25 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08