Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 24.25 A01, D07, D08

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A01, D07, D08