Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 19.25 A01, B08

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
19.25
Tổ hợp môn
A01, B08