Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thực phẳm

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540101C 20 A01, B08, D07

Mã ngành
7540101C
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, B08, D07