Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học Cần Thơ

Mã trường: TCT Cần Thơ

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 6.860

  1. Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển
  2. Xét tuyển điểm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021
  3. Xét tuyển điểm học bạ THPT
  4. Xét tuyển vào sư phạm bằng học bạ THPT
  5. Tuyển chọn vào chương trình tiên tiến và chất lượng cao
  6. Xét tuyển thẳng vào học bồi dưỡng kiến thức

Điểm chuẩn