Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 17.15 A01, D01, D07

Toán >=6.8 NV1

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
17.15
Tổ hợp môn
A01, D01, D07
Ghi chú
Toán >=6.8 NV1