Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Giao thông Vận tải ( Cơ sở Phía Bắc )

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 18.3 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
18.3
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07