Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 18.4 A00, A01

TO >=5.4; LI >=5.5; TTNV <=3

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
18.4
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=5.4; LI >=5.5; TTNV <=3