Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 19.5 A00, A01

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01