Thứ sáu, 24/3/2023
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 20 A00, A01

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01