Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580202 15.45 A00, A01

Mã ngành
7580202
Điểm chuẩn
15.45
Tổ hợp môn
A00, A01