Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7580201H 14 A00, A01

Mã ngành
7580201H
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01