Thứ hai, 27/3/2023
Đại học Sài Gòn

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201C 21.25 A00, A01

Mã ngành
7480201C
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01