Thứ bảy, 25/9/2021
Đại học Cần Thơ

Công nghệ thông tin (CTCLC)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480201C 25.75 A01, D01, D07

Mã ngành
7480201C
Điểm chuẩn
25.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D07