Thứ năm, 23/9/2021
Đại học Nha Trang

Công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540105 15 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540105
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07