Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540105 16 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540105
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07