Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540105 21.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540105
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07