Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Cần Thơ

Công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540105 24.25 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7540105
Điểm chuẩn
24.25
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07