Thứ sáu, 31/3/2023
Đại học Cần Thơ

Công nghệ chế biến thủy sản

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7540105 17.75 A00, B00

Mã ngành
7540105
Điểm chuẩn
17.75
Tổ hợp môn
A00, B00