Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Cần Thơ

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 15 A00, A01, A02

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A02