Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Cần Thơ

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 18 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01