Thứ bảy, 25/6/2022
Đại học Cần Thơ

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 19.5 A00, A01, A02

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02