Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Cần Thơ

Vật lý kỹ thuật

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520401 23.5 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7520401
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01