Thứ bảy, 15/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 14 A00, A01, A18, B00

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A18, B00