Thứ sáu, 30/7/2021

Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Mã trường: QSA An Giang

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 2.485

  1. Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng
  2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TP HCM
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021
  4. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức năm 2021
  5. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập (học bạ) THPT.

Điểm chuẩn