Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 15 A01, B00, D01, D08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A01, B00, D01, D08