Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Phạm Văn Đồng

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 15 B00, D90

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
B00, D90