Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Phạm Văn Đồng

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 13 B00, D09, D90

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
13
Tổ hợp môn
B00, D09, D90