Thứ hai, 27/3/2023

Đại học Phạm Văn Đồng

Mã trường: DPQ Quảng Ngãi

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 1.213

  1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT
  2. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
  3. Kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
  4. Kết quả học tập lớp 11 và HK1 lớp 12 theo tổ hợp 3 môn
  5. Xét tuyển theo kết quả Đánh giá năng lực của ĐHQG - HCM
  6. Xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn