Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Cần Thơ

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 23 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08