Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Cần Thơ

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 21.75 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08