Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Cần Thơ

Sinh học ứng dụng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7420203 19.5 A00, A01, B00, D08

Mã ngành
7420203
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D08