Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện cán bộ TP HCM

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 23.9 C00, C03, C14, D01

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
C00, C03, C14, D01