Thứ hai, 20/3/2023
Học viện Cán bộ TP HCM

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 17 C00, C03, C04, C14

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
C00, C03, C04, C14