Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Cán bộ TP HCM

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 21.5 C00, C03, C04, C14

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
C00, C03, C04, C14