Thứ tư, 22/9/2021
Học viện cán bộ TP HCM

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 18.7 C00, C01, C03, C04, C14

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
18.7
Tổ hợp môn
C00, C01, C03, C04, C14