Thứ ba, 23/4/2024
Đại học Cần Thơ

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 25.85 C00, C19, D14, D15

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
C00, C19, D14, D15