Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Cần Thơ

Chính trị học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310201 26 C00, C19, D14, D15

Mã ngành
7310201
Điểm chuẩn
26
Tổ hợp môn
C00, C19, D14, D15